RACHUNEK POWIERNICZY

Zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwanej ustawą deweloperską, prowadzimy tzw. rachunek powierniczy zamknięty. Daje on najwyższy poziom bezpieczeństwa kupującemu „domy pod lasem”.

Płacąc za swój dom, nie przekazujesz środków deweloperowi realizującemu inwestycję. Twoje pieniądze zgromadzone są na specjalnym rachunku powierniczym prowadzonym przez Bank i pozostają tam, aż do momentu kiedy stajesz się właścicielem domu. Bank przekazuje deweloperowi wpłacone przez Ciebie środki dopiero po tym, jak podpiszesz akt notarialny i staniesz się właścicielem domu.